Vinh danh, trao Giải thành tựu y khoa Việt Nam năm 2020 tại VOH /// ẢNH: DUY TÍNH

Vinh danh 16 thành tựu y khoa Việt Nam năm 2020

0
Giải thành tựu y khoa Việt Nam 2020 vinh danh những sản phẩm phục vụ cộng đồng, sản phẩm kỹ thuật cao cứu sống bệnh nhân nguy kịch, tri ân tuyến đầu chống dịch...