Thành ủy Đà Nẵng kỷ luật 2 đảng viên liên quan đến kê khai tài sản

0 Thanh Niên Online

Qua kiểm tra, giám sát, trong năm 2018, Thành ủy Đà Nẵng đã kỷ luật khiển trách 2 đảng viên liên quan đến kê khai tài sản.

Thành ủy Đà Nẵng kỷ luật 2 cán bộ liên quan đến kê khai tài sản /// ẢNH: HOÀNG SƠN
Thành ủy Đà Nẵng kỷ luật 2 cán bộ liên quan đến kê khai tài sản
ẢNH: HOÀNG SƠN
Ngày 27.5, Thành ủy Đà Nẵng cho biết, tính riêng trong năm 2018, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành giám sát và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành giám sát chuyên đề kê khai tài sản đối với 75 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, trong đó có 65 người là cấp ủy viên các cấp tại 13 địa phương, đơn vị.

Quá trình giám sát, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của cán bộ, đảng viên trong việc kê khai tài sản, thu nhập; yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc 3 đảng viên.

Đơn vị này đã chuyển sang kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm 2 trường hợp.

Kết quả cả 2 trường hợp đều vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, bằng hình thức khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chỉ ra những hạn chế, như: nhiều tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3.1.2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của nhiều đơn vị chưa làm tốt công tác hướng dẫn và kiểm tra các bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ theo quy định.

Đa số các đảng viên được giám sát chưa nhận thức đầy đủ, nghiêm túc về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc kê khai tài sản; chưa nghiên cứu kỹ các quy định, hướng dẫn về kê khai tài sản, thu nhập nên nhiều trường hợp không kê khai tài sản, thu nhập thuộc quyền sở hữu, sử dụng của vợ chồng, các thông tin kê khai chưa đầy đủ, rõ ràng, chính xác, nhất là thông tin nhà, đất…

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Dân vẫn khổ vì quy hoạch treo

Dân vẫn khổ vì quy hoạch treo

HĐND TP.HCM đã có nhiều nghị quyết về xóa quy hoạch treo nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân có nhà đất bị ảnh hưởng.