Không duy ý chí để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%

Không duy ý chí để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%

07:00 02/06/2017 0

Ngày 1.6, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, khai khoáng, hóa chất và công nghiệp hỗ trợ.