Góp nhặt cho dân điều ấm áp

Góp nhặt cho dân điều ấm áp

04:51 27/07/2021 0

Chúng ta chứng kiến những điều chưa từng có tiền lệ trong hoàn cảnh dịch Covid-19 xô đổ những nỗ lực chống dịch của thành phố lớn nhất nước và các khu đầu não công nghiệp vùng Đông Nam bộ.

Đừng 'bỏ quên' người làm công ăn lương

Đừng 'bỏ quên' người làm công ăn lương

04:48 26/07/2021 1

Trước đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Công ty H. (Q.3, TP.HCM) đã lên phương án "phục hồi" lương cho cán bộ công nhân viên sau hơn 1 năm với 2 lần điều chỉnh giảm do doanh thu lao dốc trầm trọng.