Bít khoảng trống thu hồi tài sản tham nhũng

Bít khoảng trống thu hồi tài sản tham nhũng

05:45 22/11/2021 9

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí đề xuất 2 giải pháp để tăng cường hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát là luật về đăng ký tài sản và thanh toán, giao dịch không dùng tiền mặt.