Oan thầy chùa

Oan thầy chùa

0
Một hòa thượng Singapore dính líu vào một vụ đầu tư cờ bạc xuyên quốc gia được tòa án tuyên 'vô can' vì chỉ đóng vai trò 'đi giữa cuộc chơi'.