Làm lại cuộc đời: Kiên “què” lấy được vợ

Làm lại cuộc đời: Kiên “què” lấy được vợ

0
Vài tháng nay, chuyện Kiên “què” lấy được vợ làm xôn xao TP.Đông Hà (Quảng Trị). Đến giờ, họ vẫn chưa tin đó là sự thật, chưa tin rằng đã có một sự đổi thay trong suy nghĩ và tâm hồn của một người què quặt từng sống kiếp bụi đời, đầu đường xó chợ và nhúng tay vào đủ thứ xấu xa trên đời ấy?