Vĩnh biệt sổ hộ khẩu

Vĩnh biệt sổ hộ khẩu

11:19 05/11/2017 23

Cuối cùng thì cuốn sổ hộ khẩu, một tàn tích dai dẳng của lề lối quản lý hành chính lạc hậu, của chế độ bao cấp lỗi thời, đã chính thức bị thải bỏ.