Gỡ 'chiếc áo chính sách đã chật' để phát triển

Gỡ 'chiếc áo chính sách đã chật' để phát triển

07:00 23/03/2022 0

Một trong những vấn đề được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và đề xuất góp ý với chính quyền TP.HCM tại hội nghị là TP cần đặc biệt quan tâm phát triển hạ tầng, đặc biệt hạ tầng cảng biển.

Năng suất lao động của VN vẫn còn thấp - Ảnh: Anh Vũ

Không đổi mới, sẽ vĩnh viễn tụt hậu

05:36 15/02/2016 8

Thu nhập thấp, năng suất lao động, thể chế chính sách, môi trường đầu tư còn quá yếu kém... đang đẩy đất nước ngày càng thụt lùi so với các nước châu Á.