Bất động sản Quảng Nam - Đà Nẵng đã chạm đáy ?

Bất động sản Quảng Nam - Đà Nẵng đã chạm đáy ?

0
Dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nói chung, thị trường bất động sản Quảng Nam - Đà Nẵng nói riêng. Giá bất động sản khu vực đã chạm đáy hay chưa là mối quan tâm lớn của nhiều nhà đầu tư.