Lý do dân chơi ‘xế’ lựa chọn ePass

Lý do dân chơi ‘xế’ lựa chọn ePass

17:25 24/02/2021 1

Sau chưa đầy 2 tháng chính thức triển khai dịch vụ thu phí tự động đường bộ, ePass đã triển khai cung cấp dịch vụ tại hơn 2.000 điểm dịch vụ, phục vụ dán thẻ thu phí tự động cho hơn 100 nghìn khách hàng.