the ghi no tra truoc

Phí cao, uy tín thấp

Phí cao, uy tín thấp

6
Các nhà mạng cũng như các ngân hàng đều muốn đẩy mạnh dịch vụ của mình, nhưng thay vì quan tâm đến chất lượng dịch vụ thì có vẻ họ chỉ tìm mọi cách để tận thu.