Indonesia xúc tiến dời thủ đô

Indonesia xúc tiến dời thủ đô

07:30 16/02/2022 0

Khu vực sẽ là thủ đô mới đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ, giúp Indonesia hướng đến mục tiêu trở thành nước phát triển.