Liên Hiệp Quốc tước quyền biểu quyết của 6 thành viên là Venezuela, Sudan, Cape Verde, Libya, Vanuatu và Papua New Guinea  /// Reuters
Liên Hiệp Quốc tước quyền biểu quyết của 6 thành viên là Venezuela, Sudan, Cape Verde, Libya, Vanuatu và Papua New Guinea Reuters
LHQ vừa cho biết đã chính thức tước quyền biểu quyết của 6 thành viên là Venezuela, Sudan, Cape Verde, Libya, Vanuatu và Papua New Guinea vì không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp tài chính cho ngân quỹ của LHQ.
Như thế có nghĩa là những thành viên này từ nay cho tới hết khóa họp Đại hội đồng LHQ lần thứ 71 đang diễn ra sẽ không được quyền biểu quyết tại đại hội đồng. Theo quy định của LHQ, tất cả các thành viên đều có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho ngân quỹ của LHQ, và sẽ bị truất quyền biểu quyết nếu “nợ” LHQ nhiều hơn gấp đôi mức phải đóng góp hằng năm.
Từ góc độ pháp lý thì những thành viên nói trên của LHQ không thể không tâm phục, khẩu phục. Khi gia nhập LHQ, vốn hoàn toàn tự nguyện, thành viên nào cũng biết điều này rất rõ. Từ góc độ khả năng hoạt động của LHQ thì việc 6 thành viên nói trên bị truất quyền biểu quyết chỉ là chuyện nhỏ. Việc 6 thành viên này không hoàn thành nghĩa vụ tài chính không làm ảnh hưởng lớn đến khả năng hoạt động của LHQ.
Chỉ từ góc độ chính trị thì chuyện này đúng là có cái đáng được bàn đến. Chỉ có hai lý do lý giải vì sao các thành viên này không hoàn tất nghĩa vụ tài chính thường niên. Thứ nhất là họ không muốn và thứ hai là họ không thể. Dù lý do thật sự như thế nào thì tất cả đều có nghĩa là đối với họ,
LHQ không quan trọng đến mức họ không thể bỏ được và tuy việc tham gia LHQ rất có lợi, nhưng không còn được biểu quyết trong Đại hội đồng LHQ thì cũng không sao. Uy danh và thể diện của LHQ vì thế không thể không bị tổn hại. Mặt khác, chuyện này cũng làm liên tưởng đến mức độ phụ thuộc của LHQ vào những thành viên đóng góp nhiều cho ngân sách hằng năm.

Thảo Nguyên

Bình luận