Thầy đánh thầy, và...

0
Chuyện vừa xảy ra tại CLB võ thuật quận Tân Bình, khi thầy dạy võ lại nhằm mặt đồng nghiệp của mình, cũng là thầy dạy võ, mà… thụi, trước mặt bao nhiêu học trò nhỏ, là chuyện xưa không hề có. Nhưng bây giờ thì có.

Chuyện vừa xảy ra tại CLB võ thuật quận Tân Bình, khi thầy dạy võ lại nhằm mặt đồng nghiệp của mình, cũng là thầy dạy võ, mà… thụi, trước mặt bao nhiêu học trò nhỏ, là chuyện xưa không hề có. Nhưng bây giờ thì có.

Nghề võ xưa, nhất là cùng môn phái, kỵ nhất là học trò đánh nhau. Chứ đừng nói thầy đánh nhau. Lại đánh nhau trước mặt học trò. Ngày xưa mà như thế, người ta kêu bằng… vô phúc. Vô phúc không chỉ cho thầy, cho trò, mà cho cả môn võ học. Dù bây giờ là karate, judo hay karatedo, thì tinh thần