Giải pháp nào bán vé xem bóng đá cho đối tượng ưu tiên?

0
Người xem chờ mua vé ở trụ sở VFF /// Quỳnh Mai

Việc VFF tổ chức bán vé qua mạng với tỷ lệ tăng lên nhiều so với trước đây là một cách làm tốt theo hướng tích cực của xu hướng hiện nay trên thế giới. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, nó cũng khiến cho một lớp người cao tuổi, trong đó có đối tượng thương binh thì sẽ rất khó tiếp cận.