Không có đổi trắng thay đen ở môn khiêu vũ thể thao

2
Đôi VĐV Ngọc An - Lê Tố Uyên /// Nhân vật cung cấp
Ban tổ chức môn khiêu vũ thể thao Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 vừa có công văn báo cáo Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch khẳng định không có chuyện trọng tài đổi trắng thay đen tước HCV của đôi đơn vị Đồng Nai ở môn khiêu vũ thể thao.