Nghị lực chiến thắng tuổi tác

0
Nghị lực chiến thắng tuổi tác
(TNO) Trong thi đấu thể thao, nhất là những môn đòi hỏi sức mạnh và thể lực, yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thành công ngoài khả năng chuyên môn còn phải cần thêm sức trẻ.