Tony Ferguson – Tay đấm lập dị nhất tại UFC

0
Tony Ferguson được xem là tay đấm lập dị nhất của UFC /// Ảnh: Chụp màn hình
Tập cẳng chân bằng cách đá vào cột thép, bịt mắt tập đấm bóng tốc độ, không bao giờ đấu tập và chưa hề bị đánh bại trong suốt 7 năm qua, đó là những điều bạn chưa hề biết về tay đấm lập dị nhất tại UFC, Tony Ferguson.