HAGL nâng cấp học viện: Bắt đầu từ bếp ăn...

0
Các thiết bị bếp mới hiện đại được vận chuyển về Hàm Rồng để phục vụ các đội bóng /// Minh Trần
‘Mỗi lò võ phong cách riêng, cho nên nâng cấp không phải cứ chạy đua tốt nhất mà phải là phù hợp nhất’, trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ về kế hoạch nâng cấp đại bản doanh Hàm Rồng.