Ngày ác hay người ác?

6
Ngày ác hay người ác?
(TNO) Ngày 11 tháng 12 là ngày gì? Nó là cái ngày mà tuyển Việt Nam của 'thầy điên' Tavares thảm bại trước Indonesia trên sân Mỹ Đình. Nó là cái ngày mà U.23 Việt Nam của thầy Áo Alfred Riedl thảm bại trên đất Thái. Và bây giờ, nó lại là cái ngày binh đoàn Miura tự cầm dao cứa chân mình.