the tieu diet

Vi rút HIV có khả năng biến đổi đáng kinh ngạc giúp chúng tạo ra nhiều dòng HIV khác nhau /// Shutterstock

Siêu kháng thể mới có thể tiêu diệt 99% vi rút HIV

2

Siêu kháng thể mới do các nhà khoa học tạo ra có khả năng tiêu diệt đến 99% vi rút HIV. Thậm chí, các thử nghiệm trên khỉ cho thấy kháng thể còn giúp ngăn ngừa tái nhiễm. Thử nghiệm trên người sẽ tiến hành vào năm 2018.