the witcher battle arena

Đánh giá - The Witcher Battle Arena

Đánh giá - The Witcher Battle Arena

0
Mạnh dạn đi theo thể loại MOBA rất phổ biến, nhưng sự thể hiện của CD Projekt trong tựa game The Witcher Battle Arena là chưa thực sự thuyết phục.