Đừng để trên thông, dưới tắc

Đừng để trên thông, dưới tắc

09:48 05/10/2021 0

Câu chuyện Hải Phòng từ chối chỉ bằng một dòng văn bản ngắn gọn “tạm thời chưa khai thác các chuyến bay nội địa”, có lẽ là điển hình nhất cho câu chuyện trên thông, dưới tắc, mỗi địa phương tính một kiểu hiện nay.

Cách Trung Quốc thống nhất thẻ xanh Covid-19

Cách Trung Quốc thống nhất thẻ xanh Covid-19

15:56 04/10/2021 0

Nhờ sức mạnh công nghệ, Trung Quốc triển khai mã QR thông qua các siêu ứng dụng rồi dần thống nhất tiêu chuẩn mã chung để người dân di chuyển giữa các tỉnh thành thuận lợi hơn.