Giảm thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm thép, lúa mì

Giảm thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm thép, lúa mì

09:38 23/11/2021 0

Kể từ ngày 30.12.2021, Nghị định 101/2021 của Chính phủ điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu tối huệ quốc (MFN) của một số nhóm mặt hàng để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát sẽ chính thức có hiệu lực.