Thi dạy giỏi như... đấu vật

Thi dạy giỏi như... đấu vật

4
Tại buổi tọa đàm bàn về việc bỏ thi giáo viên dạy giỏi, một hiệu trưởng tiểu học ở Hà Nội nói rằng, mỗi lần một giáo viên đi thi là cả trường đều “xung trận” để hỗ trợ giáo viên có tiết dạy đạt điểm cao nhất, mang thành tích vinh quang về cho cả trường, cả huyện...