Tự chủ đại học có đang lạc hướng?

Tự chủ đại học có đang lạc hướng?

07:24 13/09/2022 1

Nghị quyết 77/NQ-CP có công mở ra một trang mới cho giáo dụcđại học khi bắt đầu cho phép một số trường được thực hiện thí điểm tự chủ. Nhưng điều kiện đặt ra trong nghị quyết đã khiến cho “con tàu tự chủ” đi lạc hướng.