thi tran luyen thi mao than han

Lung linh đèn trời cầu thi đậu đại học ở Trung Quốc

Lung linh đèn trời cầu thi đậu đại học ở Trung Quốc

0
Hàng ngàn học sinh tập trung tại thị trấn luyện thi nổi tiếng Mao Thản Hán, miền đông Trung Quốc thả đèn trời cầu may mắn trước kì thi "cao khảo" - cánh cửa duy nhất dẫn đến các trường đại học.
/form>