Phát triển xanh trở thành xu thế tất yếu toàn cầu

Phát triển xanh trở thành xu thế tất yếu toàn cầu

08:00 24/02/2022 0

Nhiều năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia trên Thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu. Các biến đổi về khí hậu và môi trường đang tác động tiêu cực tới nhiều ngành nghề, lĩnh vực, đòi hỏi sự chung tay giải quyết của doanh nghiệp.