Khi các 'đại gia' ngoại đổ vốn vào thị trường bảo hiểm

Khi các 'đại gia' ngoại đổ vốn vào thị trường bảo hiểm

0
Những năm gần đây, cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ diễn ra hết sức khốc liệt. Đặc biệt, khi có sự “bắt tay” của các công ty bảo hiểm trong nước với các nhà đầu tư ngoại đã khiến sự phân hoá và phân khúc thị trường ngày càng rõ rệt.
Doanh thu bảo hiểm đạt hơn 25.000 tỉ đồng

Doanh thu bảo hiểm đạt hơn 25.000 tỉ đồng

0
Theo Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), thị trường bảo hiểm (BH) 8 tháng đầu năm nay vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Trong đó, BH phi nhân thọ đạt tổng doanh thu 14.919 tỉ đồng (tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước) và BH nhân thọ cũng đạt doanh thu 10.463 tỉ đồng (tăng 11,89% so với cùng kỳ năm 2011).
/form>