Điện thoại thông minh VinSmart sắp vào Mỹ  /// D.H

Điện thoại Việt tới Mỹ

06:11 23/10/2020 2

“Sức mạnh của nhà sản xuất Việt không chỉ nằm ở tài chính, công nghệ mà còn ở khát vọng và tầm nhìn. Không có khát vọng và tầm nhìn thì chỉ sản xuất được chiếc điện thoại thương mại thôi đã khó, chưa nói gì đến chuyện đặt chân vào Mỹ”.