Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022

08:00 27/01/2022 0

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được thành lập theo Quyết định số: 1311/QĐ-TTg, ngày 26.8.2020 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức và hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính; Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư; Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án.

Hãy thôi hỏi trẻ ‘Con muốn làm nghề gì?’

Hãy thôi hỏi trẻ ‘Con muốn làm nghề gì?’

12:00 25/01/2022 0

Thế hệ trẻ ngày nay “nghĩ khác và mơ lớn". Học sinh cần được cung cấp kiến thức định hướng nghề nghiệp và thị trường lao động từ sớm để tự nhận thức đúng về năng lực của bản thân, tự tin theo đuổi đam mê, làm chủ cuộc đời mình. Nhưng hướng nghiệp cho trẻ như thế nào là đúng?

Nên tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Nên tuyển sinh lớp 10 thế nào?

08:05 24/01/2022 0

Hằng năm, các địa phương dựa trên phương thức thi tuyển hay xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi và xét để tuyển sinh vào lớp 10 công lập.