Những đội thiện nguyện nhân dân

Những đội thiện nguyện nhân dân

04:33 07/10/2021 0

Không biết hành trình xuyên Việt về quê tránh dịch của những người lao động nghèo sẽ như thế nào nếu không có sự giúp đỡ dọc đường của những đội thiện nguyện nhân dân.