thiet bi y te chan doan

Quản lý kính thuốc - Bao giờ?

Quản lý kính thuốc - Bao giờ?

0
Từ ngày 6.1.2004, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 1, quy định rất rõ, người đứng đầu các cơ sở dịch vụ kính thuốc phải có một trong các bằng cấp sau: Có bằng tốt nghiệp Trung học Chuyên nghiệp Y trở lên và đã có thời gian làm công việc chuyên môn tại cơ sở chuyên khoa mắt từ 2 năm trở lên hoặc chứng chỉ về trang thiết bị y tế (thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt) do cơ sở được Bộ Y tế chỉ định đào tạo và cấp.
/form>