Đấu thầu tập trung, coi chừng quay lại 'vết xe đổ'?

Đấu thầu tập trung, coi chừng quay lại 'vết xe đổ'?

05:34 31/05/2022 3

Sở Y tế TP.HCM vừa đề xuất UBND TP.HCM xem xét cho ý kiến về việc lập Trung tâm mua sắm tập trung thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế cho ngành y tế công trực thuộc UBND TP.HCM, hoạt động độc lập, khách quan... để thực hiện một cách minh bạch, thống nhất về giá.