Hệ thống 5F chung tay đẩy lùi Covid-19

Hệ thống 5F chung tay đẩy lùi Covid-19

13:00 09/08/2021 0

Đứng trước khó khăn khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng tỉnh Bình Dương, Hệ thống 5F đã nhanh chóng hành động, trao tặng các trang thiết bị y tế cho tuyến đầu chống dịch và chia sẻ lương thực để hỗ trợ người dân