Những ngôi nhà xập xệ tại khu tái định cư xã Đăk Long
 /// Ảnh: Đức Nhật

Chưa thể an cư

1
'An cư lạc nghiệp' là câu thành ngữ từ xa xưa của ông cha, ý nói phải ổn định nơi ăn chốn ở thì mới an lòng mà lo công việc, sinh kế.