Ngồi và chỉ ngồi trước màn hình!

Ngồi và chỉ ngồi trước màn hình!

06:45 01/12/2021 0

Ngồi học trên lớp, làm bài tập ở nhà, học bài trên web, đi học thêm, giải trí (đọc, chơi game)… tư thế chủ yếu và thường nhật của học sinh trên toàn thế giới trong những thập niên này là ngồi và ngồi trước một màn hình!