Đại biểu tham dự Đại hội ATE nhiệm kỳ II, 2019 - 2024

Công nghệ cao sẽ giúp nông nghiệp Việt cất cánh

08:30 18/05/2019 0

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang là lựa chọn của ngành nông nghiệp Việt Nam hướng đến tái cơ cấu ngành, gia tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cho mục tiêu xuất khẩu, nâng cao đời sống nông dân.