Nhiều nơi trên thế giới thiếu máy trợ thở cho bệnh nhân Covid-19 /// REUTERS

Động vật hữu nhũ có thể thở qua đường hậu môn

1

Trong một nghiên cứu hứa hẹn mang đến đột phá trong điều trị ở người, các nhà khoa học Nhật Bản đã xây dựng thành công quy trình cho phép các động vật có vú “thở” thông qua đường hậu môn.