Sắp xếp thời khóa biểu hợp lý là một bài toán khó /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Khổ vì thời khóa biểu tùy tiện

6
Lâu nay, các trường sắp xếp thời khóa biểu hầu hết dựa vào sự thuận tiện của giáo viên hơn là vì học sinh.
 
Học sinh lớp 7 Trường THCS Lê Quý Đôn mệt mỏi vì thời khóa biểu này - Đồ họa: Thái Nguyên

Rối loạn vì học ngày thứ bảy

6
Nhiều học sinh THCS trước đây không có buổi học ngày thứ bảy, nhưng từ học kỳ 2 này lại phải đến trường vào buổi sáng cuối tuần, thậm chí chỉ để học 2 tiết.