Giải mã sự tiến hóa ở bàn tay người

Giải mã sự tiến hóa ở bàn tay người

0
(TNO) Hóa thạch mới phát hiện đã giúp giải thích quá trình biến hóa ở bàn tay người từ thuở sơ khai để trở thành hình dạng hiện tại.
Sự bất công có từ thời đồ đá

Sự bất công có từ thời đồ đá

0
(TNO) Một nghiên cứu gần đây cho thấy sự bất bình đẳng đã có từ hơn 7.000 năm về trước, vào thời kỳ đồ đá mới.