Sống năng động để "tinh binh" khỏe

Sống năng động để "tinh binh" khỏe

07:08 06/02/2013 0

(TNO) Một nghiên cứu mới của Trường Y tế công cộng Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy, mức độ hoạt động thể chất của nam giới ảnh hưởng lớn đến chất lượng "tinh binh" của người đó.