Ban Chấp hành T.Ư Đảng ra Nghị quyết về hội nhập kinh tế

0 Thanh Niên
Nghị quyết nêu rõ mục tiêu thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội...
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng /// Ảnh: Ngọc Thắng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: Ngọc Thắng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ảnh: Ngọc Thắng
Ngày 5.11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đảng ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW khóa 12 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Nghị quyết nêu rõ mục tiêu thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nhằm tăng cường khả năng tự chủ của nền kinh tế, mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao uy tín và vị thế của VN trên trường quốc tế.
Để thực hiện mục tiêu tổng quát trên, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đề ra nhiều chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, trong đó, ngoài tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng và hội nhập quốc tế nói chung, còn chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật; tăng cường quốc phòng, an ninh; giải quyết tốt các vấn đề môi trường, xã hội; nâng cao và phát huy hiệu quả uy tín và vị thế quốc tế…
Nghị quyết nêu rõ tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; chú trọng phát triển nguồn nhân lực VN đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước; đồng thời ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là khoa học - công nghệ hiện đại, coi đây là yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế trên phạm vi cả nước và từng vùng, địa phương, doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn, có lộ trình cụ thể; gắn kết chặt chẽ giữa cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực trọng tâm trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới…
Nghị quyết cũng nêu rõ xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế để khu vực kinh tế này thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế, một lực lượng nòng cốt trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Có nhiều bệnh nhân nhập viện là trẻ em /// ẢNH: THANH LỘC

20 người nhập viện sau khi dự tiệc cưới

Sau khi dự tiệc cưới tại một nhà hàng ở thôn Đơn Quế (xã Hải Quế, H.Hải Lăng, Quảng Trị), 20 người phải nhập viện vì có những triệu chứng ngộ độc thực phẩm.
l>