Tình trạng cá chết trắng bè gây thiệt hại khoảng 4 tỉ đồng  /// Ảnh: Nguyễn Tú
Tình trạng cá chết trắng bè gây thiệt hại khoảng 4 tỉ đồng Ảnh: Nguyễn Tú
Ngày 8.8, Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN-MT) TP.Đà Nẵng có văn bản báo cáo HĐND TP.Đà Nẵng về tình trạng cá chết trắng bè sông Cổ Cò (khu vực Đồng Nò, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) như Thanh Niên đã thông tin.
Qua phối hợp với UBND Q.Ngũ Hành Sơn, Sở TN-MT TP.Đà Nẵng xác định cá chết từ 18 giờ ngày 16.7 ở 32 bè cá trải dài 300 m khúc sông Cổ Cò.
Trung tâm quan trắc TN-MT lấy 3 mẫu nước mặt sông Cổ Cò ở khu vực cá chết, kết quả phân tích cho thấy tổng chất rắn lơ lửng, Nitrat, Phosphat, tổng Phenol, chất hoạt động bề mặt 3 mẫu nước nằm trong giới hạn cho phép.
Kiểm tra thực tế trên sông, Sở TN-MT xác định đoạn sông nuôi cá lưu thông nước kém, người nuôi thả lồng bè mật độ lớn (228 lồng).
Bên cạnh đó, hàm lượng oxy hòa tan trong cả 3 mẫu thấp hơn giới hạn cho phép, là môi trường không thuận lợi cho nuôi cá.
Ngoài ra, rại khu vực nuôi cá có dấu hiệu ô nhiễm chất dinh dưỡng và hữu cơ. Cụ thể, tại bè ông Huỳnh Văn Hùng, COD và Amoni lần lượt vượt 1,37 và 4,3 lần.
Mẫu nước lấy ở khu vực sông tiếp nhận nước thải Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn gần đó có thông số COD, Amoni và Phosphat vượt lần lượt 1,6 - 13,2 và 10,7 lần.
Do đó, Sở TN-MT tiếp tục theo dõi tình trạng ô nhiễm và đề nghị UBND giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn rà soát quy hoạch vùng nuôi cá thích hợp cho người dân.

Nguyễn Tú

Bình luận