Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.
Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan, về lĩnh vực và địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Việc cung cấp thông tin được thực hiện thông qua các hình thức: hằng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan mình theo quy định của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; ít nhất 3 tháng tổ chức họp báo 1 lần để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí; trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí hằng tuần do Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT-TT và Hội Nhà báo VN tổ chức; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành.
Nghị định yêu cầu họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước.
Các cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí vẫn được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật, nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Nguyên An

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

Bùi tá vinh

Đây là ý kiến chỉ đạo rất hay,nhưng phải ấn định dứt khoát ngày,giờ cụ thể,chứ không nên làm kiểu " dây thun" rồi bộ phận này cơ quan kia trì trệ vắng mặt. Nếu không báo cáo để báo chí biết,thì rất khó bị"'phanh phui" vì bị " ém" những khuât tất... Hoan nghênh ý kiến chỉ đạo của chính phủ"'kiến tạo"./. Bùi Tá Vinh. Quảng Ngãi

Bình luận