Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại TX.Điện Bàn /// Ảnh: HOÀNG SƠN
Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại TX.Điện BànẢnh: HOÀNG SƠN
Đó là một trong số nhiều nội dung tỉnh Quảng Nam vừa báo cáo với Thủ tướng liên quan đến việc di dời nhà máy luyện cán thép Việt Pháp.
Ngày 14.10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Huỳnh Khánh Toàn, vừa ký Công văn số 124/BC-UBND báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số nội dung về việc di dời nhà máy luyện cán thép Việt Pháp của Công ty TNHH thép Việt Pháp từ TX.Điện Bàn lên huyện miền núi Nam Giang.
Trong công văn này, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nêu lại những thông số kỹ thuật liên quan đến quy trình sản xuất (nước thải sản xuất, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại, nguồn nước cấp), công nghệ sản xuất (sử dụng lò điện cảm ứng biến đổi điện năng thành nhiệt năng để nấu chảy nguyên liệu sản xuất ra phôi thép nên chủ yếu phát sinh ra bụi, khí thải).
UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định: công nghệ sản xuất của nhà máy luyện cán thép Việt Pháp là nấu sắt thép phế liệu ra phôi thép, khác với Formosa Hà Tĩnh (là tổ hợp các nhà máy luyện cán thép, nhiệt điện...) và Formosa Đồng Nai (khu liên hợp nhà máy sợi - hạt nhựa  - nhiệt điện, không có nhà máy luyện cán thép).
Việc thống nhất chủ trương di dời nhà máy nhằm giải quyết các ý kiến của người dân, đảm bảo hài hòa các lợi ích và theo đề nghị của UBND TX.Điện Bàn.
“Xét thấy Công ty TNHH thép Việt Pháp đã đầu tư vào nhà máy với chi phí khá lớn, trong khi chỉ mới chạy thử nghiệm từ năm 2012 và sau đó hoạt động cầm chừng do bị phản ứng, cản trở của nhân dân nên hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao, không thu hồi được vốn đầu tư”, văn bản do ông Huỳnh Khánh Toàn ký nêu rõ.
UBND tỉnh Quảng Nam cam kết luôn quan tâm, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư đến đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, chuyển đổi cơ cấu lao động, giải quyết việc làm “nhưng không vì thế mà bất chấp, đánh đổi môi trường để tăng trưởng”.

Hứa Xuyên Huỳnh

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

Người dân không quan tâm khác hay là giống. Chỉ cần biết rằng nhà máy có gây ô nhiễm hay không. Một tỉnh có 2 di sản thế giới, chả biết các bác lôi nhà máy thép về làm gì không biết nữa...

Bình luận