Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư: Đại hội sẽ quyết định việc sửa Điều lệ Đảng hay không

0 Thanh Niên Online
Chiều 22.1, tại họp báo thông tin về Đại hội XIII của Đảng, trả lời câu hỏi của phóng viên, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng cho biết, việc sửa Điều lệ Đảng hay không sẽ do đại hội quyết định.
Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu tại họp báo /// Ảnh Gia Hân Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu tại họp báo - Ảnh Gia Hân
Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu tại họp báo
Ảnh Gia Hân

Nhân sự khóa XIII được chuẩn bị từ đầu nhiệm kỳ XII

Trả lời câu hỏi của báo chí tại họp báo, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Mai Văn Chính cho biết, công tác nhân sự T.Ư XIII có vị trí vai trò quan trọng đặc biệt. Do đó, T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Ông Chính cho hay, từ đầu nhiệm kỳ, T.Ư đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan tới công tác cán bộ. Bên cạnh đó, trên cơ sở tổng kết công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả.
"Việc quy hoạch cán bộ này gắn với công tác đào tạo. Ban Tổ chức T.Ư đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở 5 lớp đào tạo cán bộ quy hoạch", ông Chính thông tin. 
Trên cơ sở tổng kết công tác nhân sự, T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII đã ban hành Kết luận 75 về phương hướng công tác nhân sự T.Ư khóa XIII. "Có thể thấy, công tác chuẩn bị được T.Ư, Bộ Chính trị quan tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ", ông Chính nói.

Quy trình 5 bước thay vì 3 bước

Cũng theo ông Chính, công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó.

Công tác nhân sự làm rất chặt chẽ, qua thẩm định nhiều cơ quan liên quan. Phương hướng nhân sự cũng khẳng định, kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành T.Ư nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư: Đại hội sẽ quyết định việc sửa Điều lệ Đảng hay không - ảnh 1

Ông Võ Văn Thưởng chủ trì buổi họp báo

Ảnh Gia Hân

 
"Điểm mới trong quy trình công tác nhân sự lần này là tiến hành 5 bước, khác nhiệm kỳ trước tiến hành 3 bước, nên dân chủ, chặt chẽ hơn, thông qua cấp ủy, thảo luận trên nguyên tắc tập trung, dân chủ, rất chặt chẽ, rất dân chủ", ông Chính thông tin. 
 

"Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ", ông Chính nói.

Theo Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, tại các hội nghị T.Ư lần thứ 13, 14 và 15, Ban Chấp hành T.Ư khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xem xét, bầu cử theo quy định.

Số dư không quá 30%

Về số lượng, phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII đã xác định, Ban Chấp hành T.Ư XIII có 200 người, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
Phó ban Tổ chức T.Ư cho biết, việc chuẩn bị nhân sự có số dư là 15%, số dư đại biểu được giới thiệu thêm tại đại hội hội là không quá 30% số chính thức.
Ông Chính cũng cho hay, T.Ư khóa XIII cũng cơ cấu 3 độ tuổi, dưới 50, từ 50 - 60 và từ 61 tuổi trở lên. Theo đó, phấn đấu dưới 50 tuổi từ 15 - 20%, 50 - 60 tuổi là 70%, 61 tuổi trở lên là dưới 10%. T.Ư rất quan tâm tới cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc và cũng có phương hướng phấn đấu cho từng nhóm. Tuy nhiên, ông Chính cho biết, đó là con số phấn đấu, còn thực tế phải do đại hội quyết định.

Thông báo vào thời điểm thích hợp

Về trường hợp đặc biệt trong nhân sự Đại hội XIII lần này, ông Chính cho hay, các trường hợp đặc biệt là xuất phát từ tình hình thực tiễn; căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là trên cơ sở sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng, trong nhân dân và yêu cầu, đòi hỏi của các vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lĩnh vực công tác trọng yếu ở các cơ quan của T.Ư Đảng và cơ quan Nhà nước.
"Ban Chấp hành T.Ư khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số đồng chí thuộc trường hợp “đặc biệt” cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII xem xét, lựa chọn bầu tham gia Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị khóa XIII", ông Chính nói.
Trước nhiều câu hỏi của báo chí liên quan tới nhân sự T.Ư khóa XIII, các trường hợp đặc biệt, nhân sự đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, chủ trì họp báo, cho biết thêm việc chuẩn bị nhân sự T.Ư khóa XIII đã được chuẩn bị bài bản, cẩn trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của các kỳ đại hội trước, đồng thời bổ sung thêm cho phù hợp tình hình thực tiễn của Việt Nam.
Tuy nhiên, ông Thưởng cho biết, cụ thể danh sách các trường hợp đặc biệt là ai, danh sách đề cử nhân sự chủ chốt như thế nào sẽ được "thông báo đến báo chí vào thời điểm thích hợp".  

Đại hội sẽ quyết định việc sửa Điều lệ Đảng hay không

Trả lời câu hỏi liệu có sửa đổi Điều lệ Đảng tại đại hội lần này hay không, ông Chính thông tin, Đại hội Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất, việc sửa đổi Điều lệ hay không do đại hội xem xét.
Phóng viên hãng thông tấn Đức đặt vấn đề: trong trường hợp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được đại hội bầu làm thêm một nhiệm kỳ thứ 3 thì có sửa Điều lệ Đảng hay không, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư trả lời cho biết, có những nội dung thuộc thẩm quyền chuẩn bị của Ban Chấp hành T.Ư, nhưng quyết định là do đại hội. Có những nội dung lại thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII.
"Chúng tôi sẽ thông báo với cơ quan báo chí vào thời điểm phù hợp. Tinh thần là chúng tôi không có gì không thông báo cho cơ quan báo chí liên quan đến đại hội, chỉ là thời điểm nào phù hợp để thông tin", ông Thưởng nhấn mạnh.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm