Khánh Hòa: Đô thị mới Cam Lâm quy hoạch thế nào?

Khánh Hòa: Đô thị mới Cam Lâm quy hoạch thế nào?

13:40 23/09/2022 13

Cam Lâm sẽ trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái đẳng cấp quốc tế. Nơi đây cũng được phát triển theo mô hình đô thị thông minh, sáng tạo mang tầm quốc gia và tương tác tiệm cận quốc tế.