Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XII:

Giới thiệu nhân sự những chức danh lãnh đạo cao nhất của nhà nước

0 Thanh Niên
Sáng 10.3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: TTXVN Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: TTXVN
Tại hội nghị này, Ban Chấp hành (BCH) T.Ư bàn về: Chương trình làm việc toàn khóa của BCH T.Ư; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.
Ưu tiên những vấn đề bức xúc cần tháo gỡ, những khâu cần đột phá
Về chương trình làm việc toàn khóa, tại phát biểu khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần ưu tiên cho những vấn đề bức xúc, khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết, những khâu cần đột phá, các nhiệm vụ trọng yếu, như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ); đổi mới mô hình tăng trưởng; chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế...
Điểm mới quan trọng của hội nghị lần này là, khi xem xét, cho ý kiến chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, đồng thời xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác kế hoạch hóa phù hợp với cơ chế thị trường, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách, kế hoạch vay và trả nợ công cho cả nhiệm kỳ; đồng thời sớm khắc phục tình trạng đầu tư công dàn trải, chậm tiến độ, thất thoát, lãng phí, hiệu quả thấp, gây nhức nhối xã hội trong nhiều năm qua.
Tổng bí thư đề nghị các ủy viên BCH T.Ư căn cứ vào Nghị quyết Đại hội và tình hình thực tế đất nước, nghiên cứu, thảo luận thật kỹ các vấn đề nêu trong tờ trình và các báo cáo, đặc biệt là các vấn đề Ban Cán sự Đảng Chính phủ xin ý kiến T.Ư. Chú ý cập nhật tình hình thế giới, trong nước, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời có những điều chỉnh phù hợp. Tập trung vào những nội dung đổi mới, các vấn đề thuộc về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, các cân đối lớn và các khâu đột phá, cơ chế, chính sách, biện pháp nâng cao tính khả thi của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung và kế hoạch đầu tư công gắn với kế hoạch tài chính công trung hạn nói riêng.
Giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước
Về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước, Tổng bí thư cho biết: Ngay sau Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã tiến hành phân công một bước các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chuẩn bị và giới thiệu các Ủy viên T.Ư ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa 14; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ở cấp mình. Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước ngay sau Đại hội toàn quốc của Đảng, và thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Bộ Chính trị đề nghị T.Ư cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11 QH khóa 13 theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.
Tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình T.Ư quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH là những chức danh lãnh đạo cao nhất của nhà nước ta, đồng thời báo cáo xin ý kiến T.Ư trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để QH xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Vấn đề nhân sự mà Hội nghị T.Ư quyết định và tham gia ý kiến lần này cần quán triệt và thực hiện nhất quán. Phương hướng công tác nhân sự do Đại hội toàn quốc của Đảng thông qua, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hài hòa của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung. Cố gắng xem xét một cách tổng thể, sắp xếp hợp lý nhất trong điều kiện cho phép; căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ, cần chú trọng năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; kết hợp yêu cầu trước mắt với bước chuẩn bị cho các khóa tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Công tác nhân sự cần được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, quy chế làm việc của BCH T.Ư, đúng với nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước.
Hội nghị sẽ làm việc đến ngày 12.3.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.
Buổi sáng, T.Ư làm việc tại hội trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về chương trình làm việc của BCH T.Ư Đảng khóa XII.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.
Sau đó, T.Ư về tổ nghiên cứu tài liệu.
Buổi chiều, T.Ư làm việc tại tổ, thảo luận về chương trình làm việc của BCH T.Ư Đảng khóa XII.
TTXVN

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm